GLATTER, W. Převodovky automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Pěkně zpracovaná závěrečná bakalářská práce kompilačního charakteru zaměřená na moderní trendy ve vývoji převodovek automobilů. Bakalář pracoval samostatně, zodpovědně, aktivně a iniciativně. Konzultací využíval zpočátku k vyjasnění tématu, později k upřesnění zamýšleného řešení. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Student Willi Glatter předložil závěrečnou bakalářskou práci kompilačního charakteru, jejímž cílem bylo zpracovat ucelený přehled moderních trendů vývoje převodovek automobilů. Kvalitu práce snižuje převzatý obecný popis principů činnosti a funkce uváděných převodovek bez vlastního hodnocení a málo ilustrativní obrázky. Práce obsahuje drobné překlepy a stylistické nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 49290