Now showing items 9339-9358 of 61266

 • Dotykové ovládání přístroje pomocí kapacitních senzorových obvodů 

  Matula, Rastislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dotykového uživatelského rozhraní, obsahujícího dvě simulovaná tlačítka a jeden kruhový ovladač simulující funkci potenciometru za pomoci specializovaných kapacitních senzorových ...
 • Dotykové uživatelské rozhraní elektromobilu 

  Martinák, Ondřej
  Tato práce navrhuje dotykové uživatelské rozhraní pro elektromobily. Rozhraní bylo navrženo tak, aby bylo pohodlné na použití pro řidiče a aby bylo snadné z něj vyčíst potřebné informace. Aby bylo možné toto rozhraní ...
 • Dotykové uživatelské rozhraní pro editor zdrojových kódů 

  Honzátková, Tereza
  Tato bakalářská práce popisuje návrh, implementaci a testování alternativního uživatelského rozhraní editoru zdrojového kódu jazyka C na dotykové zařízení. Cílem práce je ulehčit a zpříjemnit uživatelům práci se zdrojovým ...
 • Dotykový senzor na skleněné desce s podsvíceným piktogramem 

  Jánešová, Daniela
  V této práci je popsáno řešení ovládání zařízení kapacitním dotykovým senzorem. Geometrie senzoru je řešena na standartním plošném spoji, který je umístěn na skleněném panelu. Tématika dotykových senzorů je obecně řešena ...
 • Double-layer Perfect Metamaterial Absorber and Its Application for RCS Reduction of Antenna 

  Li, S.; Cao, X.; Liu, T.; Yang, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  To reduce the radar cross section (RCS) of a circularly polarized (CP) tilted beam antenna, a double-layer perfect metamaterial absorber (DLPMA) in the microwave frequency is proposed. The DLPMA exhibits a wider band by ...
 • Doubling Throughput of a Real-Time PCR 

  Ahrberg, Christian D.; Neužil, Pavel (Macmillan Publishers, 2015-07-10)
  We added an intercallating dye to probe-based real-time PCR. One set of oligonucleotides had FAM probe while the second one was without. We were able to extract two DNA amplification curves using a single fluorescence channel
 • Doufám, že je tu místo na lásku 

  Essender, Lukáš
  Komponovanie naratívu správania a emócii v sochárskom médiu. Pozorovanie queer skúsenosti a sexuality v súčasnom svete.
 • Downlink Video Streaming for Users Non-Equidistant from Base Station 

  Pejoski, S.; Kafedziski, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-06)
  We consider multiuser video transmission for users that are non-equidistantly positioned from base station. We propose a greedy algorithm for video streaming in a wireless system with capacity achieving channel coding, ...
 • Downstream logistics optimization at EWOS Norway 

  Branda, M.; Haugen, K. K; Novotný, .J.; Olstad, A. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017)
  The Norwegian company EWOS AS produces sh feed for the salmon farming industry, supplying approximately 300 customers spread along the coast of Norway. The feed is produced at three factory locations and distributed by a ...
 • Dozorné orgány jaderné bezpečnosti ve světě a jejich význam 

  Dvořák, Aleš
  Bakalářská práce se zaobírá problematikou o jaderné bezpečnosti. V první části je uveden přehled mezinárodních organizací a sdružení, které svoji činnosti kontrolují veškeré předpisy týkající se jaderné bezpečnosti až po ...
 • DPDK nad síťovými kartami COMBO 

  Vido, Matej
  Softvérový aplikačný rámec Data Plane Development Kit poskytuje štandardné rozhranie pre rýchle spracovanie paketov v užívateľskom priestore. DPDK podporuje sieťové zariadenia od viacerých výrobcov a rôzne architektúry. ...
 • DPH ve zdravotnictví a její vliv na hospodaření zdravotnických zařízení v ČR 

  Keclíková, Stanislava
  Bakalářská práce popisuje problematiku a specifika daně z přidané hodnoty ve vztahu ke zdravotnictví, které patří mezi resorty přinášející z pohledu daňových zákonů řadu složitých otázek. Teoretická část obsahuje popis ...
 • Draft Genome Sequence of Clostridium pasteurianum NRRL B-598, a Potential Butanol or Hydrogen Producer 

  Kolek, Jan; Sedlář, Karel; Provazník, Ivo; Patáková, Petra (ASM, 2014-03-20)
  We present a draft genome sequence of Clostridium pasteurianum NRRL B-598. This strain ferments saccharides by two-stage acetone-butanol (AB) fermentation, is oxygen tolerant, and has high hydrogen yields.
 • Drapák na dřevěnou kulatinu 

  Žid, Miroslav
  V této práci je řešený konstrukční návrh drapákové kleštiny a volba přídavných konstrukčních prvků pro připojení k vyvážecímu vleku s patkami. Obsahem bakalářské práce je funkční výpočet základních parametrů, pevnostní ...
 • Drapák na dřevo 

  Florek, Michal
  V bakalárskej práci bol riešený konštrukčný návrh drapákového zariadenia používaného v lesníckom priemysle. Obsahom bakalárskej práce je výpočet funkčných rozmerov a určenie základných rozmerov, návrhový výpočet hydromotoru ...
 • Drapák na dřevo 

  Chrástecký, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí drapákového zařízení pro manipulaci s dřevní kulatinou. Drapákové zařízení je součástí nakládacího jeřábu, který je umístěn na přípojném traktorovém vleku s patkami. Na základě zadaných ...
 • Drapák pro manipulaci s dřevem 

  Kučera, Jakub
  Zadáním této práce je návrh drapáku pro manipulaci s dřevní hmotou, určený pro malé hydraulické jeřáby. Cílem je navrhnout drapák s nosností do 2000 kg, který bude studií pro rozšíření stávající nabídky drapáku firmy Agama ...
 • Drapákové kleštiny nakladače 

  Kučera, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem drapákových kleštin, které jsou určeny jako přídavné zařízení pro kolový nakladač. Zařízení slouží pro manipulaci s kulatinou a řezivem. Dle zvoleného nakladače je ...
 • Drapákové kleštiny nakladače 

  Roguljić, Adam
  Cílem práce bylo navrhnout a zkonstruovat drapákovou kleštinu pro zvolený kolový nakladač. Nakladač byl volen dle zadaných základních parametrů stroje (výkon motoru, užitečná nosnost stroje, tlak v hydraulické soustavě a ...
 • Drapákové kleštiny nakládací ruky 

  Suchý, Martin
  V této bakalářské práci je navrhnuto konstrukční řešení drapákové kleštiny nakládací ruky. Obsahem bakalářské práce je výpočet a technické zpracování jednotlivých částí drapákové kleštiny hydraulické nakládací ruky, která ...