Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace pohonu zkratovače 

    Michalík, Marek
    Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací pohonu zkratovače ve vysokonapěťovém rozváděči ve spolupráci s firmou ABB s.r.o, pro kterou je tato práce zpracovávána. V první části se zabývá teoretickým rozborem spínacích ...
  • Výpočet tepelného pole rozvaděče UniGear 500R 

    Mokrý, Lukáš
    Cílem mé práce je představení vysokonapěťového rozváděče typu UniGear 500R, spadajícího do rodiny rozváděčů UniGear. U pole typu 500R se zaměřím na problematiku oteplování jeho částí během provozu. Maximální hodnoty oteplení ...