Now showing items 1-1 of 1

  • Vysokoteplotní pájení výkonových polovodičových součástek 

    Straškraba, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá studiem procesu vysokoteplotního pájení výkonových polovodičových součástek. Křemíkové destičky jsou ve vakuové peci kontaktovány na molybdenovou elektrodu pro zajištění mechanické odolnosti a ...