Now showing items 1-2 of 2

  • Expert Systems and Advanced Algorithms in Mobile Robots Path Planning 

    Abbadi, Ahmad
    Metody plánování pohybu jsou významnou součástí robotiky, resp. mobilních robotických platforem. Technicky je realizace plánování pohybu z globální úrovně převedena do posloupnosti akcí na úrovni specifické robotické ...
  • Všesměrové roboty – návrh konstrukce 

    Kubíček, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá 3D návrhem podvozku holonomního všesměrového robota. Cílem práce je návrh konstrukce dvou všesměrových mobilních robotů. První je tříkolový robot s odpruženým podvozkem. Druhý je speciální ...