Now showing items 1-1 of 1

  • Bezdrátový měřicí modul pro vektorovou kalibraci 

    Vaca, Pavol
    Práca sa zaoberá kalibračnými metódami pre 3D snímače zrýchlenia a realizáciou návrhu bezdrôtového meracieho modulu pre vektorovú kalibráciu. V práci sú ďalej opísané princípy interpolácie elipsoidu a použitie týchto ...