Now showing items 1-2 of 2

  • Golfový klub 

    Vacek, Filip
    Při návrhu stavby byla snaha vytvořit prostor pro společenské aktivity s návazností na trávení volného času. Půdorys nepravidelného tvaru umožňuje dispozičně oddělit jednotlivé části objektu golfového klubu. V případě ...
  • Rodinný dům s restaurátorskou dílnou motocyklů 

    Vacek, Filip
    Hlavním cílem řešeného projektu bylo vytvořit prostory pro relaxaci a volný čas. Půdorys tvořený dvěma do sebe zapuštěnými obdélníky umožňuje takové dispoziční řešení objektu, jež chrání požadavky jednotlivých zón rodinného ...