Now showing items 1-1 of 1

  • Zavedení nového výrobku na trh 

    Čermák, Jan
    Diplomová práce se zabývá uvedením nového výrobku na český trh. Zpočátku analyzuje současný stav trhu, konkurenčních výrobků a prostředí zavádějící firmy. Z provedených analýz a poznatků z literatury navrhuje vlastní řešení ...