Now showing items 1-1 of 1

  • Mikrofluidický enzymatický reaktor pro testování léčiv 

    Königsmarková, Kristýna
    Předložená diplomová práce se zabývá využitím mikrofluidiky pro účely mikrofluidického enzymatického reaktoru na testování léčiv. Na problematiku nejprve nahlíží z teoretického hlediska – popisuje mikrofluidiku, jakožto ...