Now showing items 1-1 of 1

  • Fotovoltaické články v architektuře 

    Bidlová, Jitka
    Stále častěji se setkáváme s instalacemi obnovitelných zdrojů energie. Jedním z nich je přeměna slunečního záření na elektrickou energii ve fotovoltaických článcích. Instalace fotovoltaických systémů do budov a krajiny se ...