Now showing items 1-7 of 7

 • Administrativní a skladovací objekt v Kunraticích, řešení technologické etapy hrubá spodní stavba. 

  Herůfek, Marek
  Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt spodní stavby administrativního a skladovacího objektu v Kunraticích u Prahy. Projekt obsahuje technologické předpisy pro provádění vrtaných pilot, zemní práce a ...
 • Mikroviskozitní sondy ve studiu agregací systému biopolymer-tenzid 

  Vašíčková, Kamila
  Byl zkoumán vliv koncentrace kationaktivního tenzidu a vliv iontové síly na anizotropii fluorescence sond difenylhexatrienu a fluoresceinu v systému s kationaktivním tenzidem a v systému kationaktivního tenzidu s hyaluronanem. ...
 • Možnosti zpracování odpadního glycerolu z výroby bionafty 

  Hýža, Bohumil
  Cílem bakalářské práce je popsat možnosti zpracování odpadního glycerolu pocházejícího z výroby bionafty. Práce je čistě teoretická a informace k ní byly získány z různých literárních zdrojů. Úvod práce pojednává o ...
 • Nemrznoucí teplonosné kapaliny na bázi polyolů 

  Solný, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému a návrhem nového teplonosného média na bázi 1,3 polyolů. Důraz je ...
 • Pokročilé materiály pro organickou fotoniku 

  Zvěřina, Libor
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá organickými solárními články, jejich principem, strukturou a optimalizací. Dále jsou studovány vlastnosti nízkomolekulárních pokročilých materiálů – diketopyrolopyrolů, které ve ...
 • Sledování stárnutí nemrznoucí teplonosné kapaliny nové generace 

  Fousek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi glykolů v reálném solárním termickém systému Důraz je kladen na použití netoxických látek, kterými je propan-1,3-diol.
 • Stárnutí nemrznoucí teplonosné kapaliny v solárních systémech 

  Pidima, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením změn vlastností používaného nemrznoucího teplonosného média na bázi polyolů v reálném solárním termickém systému Důraz je kladen na použití látek s nízkou zátěží pro životní prostředí.