Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizik v průmyslovém podniku 

    Zahálka, Jiří
    Cílem diplomové práce je vytvořit literární rešerši analýzy rizik v průmyslovém podniku, sestavit metodiku pro analýzu rizik, identifikovat rizika, jejich následky a pravděpodobnost a navrhnout doporučení pro jejich snížení. ...