Now showing items 1-1 of 1

  • Výkonový zesilovač pro pásmo 435MHz s vysokou účinností 

    Herceg, Erik
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom vysokofrekvenčných zosilňovačov v UHF pásme na frekvencii 435 MHz. Zosilňovače sú navrhnuté v rôznych triedach a vo výsledku je porovnávaná ich efektívnosť a ich výsledné vlastnosti. Ako ...