Now showing items 1-1 of 1

  • Klasifikace objektů v obraze podle textury 

    Wozniak, Jan
    Práce se zabývá analýzou texturních příznaků a klasi fikací známých objektů. Poskytuje základní přehled běžně používaných texturních příznaků a principů jejich klasi fikace, přičemž užší pozornost je věnována extrakci local ...