Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznání paralingvistických signálů v řečovém projevu 

    Mašek, Jan
    Tento dokument popisuje tři metody pro klasifikaci paralingvistických výrazů jako smích a pláč z každodenních rozhovorů analýzou zvukového signálu. Pro tento účel byla vytvořena databáze nahrávek. Protože se dnes často ...