Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočtový model tlumiče odpružení 

    Svršek, David
    Diplomová práce na téma, Výpočtový model tlumiče odpružení, se zabývá způsobem, jakým je možné simulovat jednotlivé akční členy tlumiče odpružení s cílem získat výsledné F-v charakteristiky v závislosti na nastavení tlumiče. ...