Now showing items 1-1 of 1

  • English as a Lingua Franca in Business Corporations 

    Pankina, Sofia
    Semestrální projekt prozkoumá termín lingua franca, určí její zdroje, klíčové oblasti a praktické důsledky. Rovněž zahrne definice obchodního jazyka a různé druhy diskurzu, žánrů a jejich rozdíly mezi nimi. Poslední část ...