Now showing items 1-2 of 2

  • Komprese obrazu pomocí vlnkové transformace 

    Přikryl, Lukáš
    Práce se zabývá kompresí obrazu pomocí vlnkové transformace. Konkrétně jsou k tomuto účelu použity algoritmy EZW, SPIHT a EBCOT Tier1. Tyto algoritmy jsou pak srovnány se standardem JPEG a JPEG2000. Dále jsou zde, ke ...
  • Ztrátová komprese obrazu 

    Bařina, David
    Tato práce se zabývá pokročilými metodami ztrátové komprese obrazu. Mezi tyto metody patří diskrétní kosinová transformace a Haarova diskrétní vlnková transformace. Dále je zde vysvětlen princip barevných modelů a algoritmů ...