Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro zásyp odpichového otvoru obloukové pece 

    Juda, Lukáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením funkce zařízení pro zásyp odpichového otvoru elektrické obloukové pece s průměrem odpichového otvoru od 190 mm do 250 mm. Práce obsahuje základní návrhový výpočet pohonu kyvného ...