Now showing items 1-2 of 2

  • [BOWA] Přístupový terminál k fiskální tiskárně 

    Nosko, Svetozár
    Cílem práce je analýza, návrh a implementace přístupového terminálu k fiskální tiskárně. V prvním kroku je zanalyzován problém a následně se detailně zaměřuje na řešení, návrh a implementaci grafického uživatelského rozhraní ...
  • Vývojový modul s 32bitovým procesorem typu ARM 

    Pokorný, Vladimír
    Práce se zabývá návrhem vývojového modulu s procesorem ARM. Nejprve je proveden stručný popis historie vývoje tohoto procesoru a jeho vnitřní struktury. Poté je krátce popsán vybraný procesor Atmel AT91SAM7SE512. V další ...