Now showing items 1-5 of 5

 • Fitování rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

  Pavlíčková, Lenka
  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro tvorbu konfidenčních intervalů, při testování statistických hypotéz a v regresní analýze. Představujeme konfidenční interval pro individuální hodnotu. Dále se ...
 • Kvazinormy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti a jejich aplikace 

  Šácha, Jakub
  Disertační práce je zaměřena na řešení statistického problému nalezení rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny na základě pozorovaných dat. Tyto odhady jsou získány minimalizací kvazinorem za předem daných ...
 • Metoda bootstrap a její aplikace 

  Pavlíčková, Lucie
  Diplomová práce popisuje metodu bootstrap a její použití pro určení přesnosti odhadu, tvorbu konfidenčních intervalů a testování statistických hypotéz. Dále je předložena metoda odhadu diskrétního rozdělení pravděpodobnosti ...
 • Odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti pro aplikace 

  Mašek, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na řešení statistického problému nalezení rozdělení pravděpodobnosti diskrétní náhodné veličiny na základě pozorovaných dat. Tyto odhady jsou získány minimalizací pseudokvazinormy, která je zde ...
 • Odhady diskrétního rozložení pravděpodobnosti a bootstrap 

  Lacinová, Veronika
  Dizertační práce se zabývá netradičními odhady diskrétního rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny z jejích pozorovaných hodnot. Při odhadech se využívá gradientu kvazinormy tohoto rozdělení pravděpodobnosti a ...