Now showing items 1-2 of 2

  • Měření rychlosti pohybu jachty 

    Černý, Ondřej
    Práce pojednává o měření rychlosti pohybu jachty a rychlosti větru. Pro měření je použit GPS modul a miskový anemometr. Je zde podrobně rozebrán postup a stavba elektronického zařízení, které zpracovává příchozí data ...
  • Podnikatelský záměr – založení nové společnosti a její prodejny 

    Zhořová, Monika
    Předmětem této bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru na založení a následný provoz prodejny s příslušenstvím pro motorové lodě a plachetnice. Práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické ...