Zobrazují se záznamy 1-20 z 45025

 • A 0.18µm CMOS DDCCII for Portable LV-LP Filters 

  Stornelli, V.; Ferri, G. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  In this paper a current mode very low voltage (LV) (1V) and low power (LP) (21 µW) differential difference second generation current conveyor (CCII) is presented. The circuit is developed by applying the current sensing ...
 • 0.5V 3rd-order Tunable gm-C Filter 

  Arya, R.; Souliotis, G.; Vlassis, S.; Psychalinos, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  This paper proposes a 3rd-order gm-C filter that operates with the extremely low voltage supply of 0.5V. The employed transconductor is capable for operating in an extremely low voltage power supply environment. A benefit ...
 • A 0.8 V T Network-Based 2.6 GHz Downconverter RFIC 

  Wu, J.-M.; Liou, C.-K.; Chuang, C.-J.; Kuo, Y. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  A 2.6 GHz downconverter RFIC is designed and implemented using a 0.18 μm CMOS standard process. An important goal of the design is to achieve the high linearity that is required in WiMAX systems with a low supply voltage. ...
 • 1. Návrh kontrolních procesů vevýrobě bezpečtnostního ventilu 

  Jaša, Aleš
  Tato práce se zabývá přesným definováním kontrolních procesů pro komponenty výrobku PLV5, jehož výrobce je firma Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Cílem byly přesné definice měřicích metod, díky kterým by dodavatelé jednotlivých ...
 • A 1.2 V and 69 mW 60 GHz Multi-channel Tunable CMOS Receiver Design 

  Oncu, A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-04)
  A multi-channel receiver operating between 56 GHz and 70 GHz for coverage of different 60 GHz bands worldwide is implemented with a 90 nm Complementary Metal-Oxide Semiconductor (CMOS) process. The receiver containing an ...
 • 1.5V fully programmable CMOS Membership Function Generator Circuit with proportional DC-voltage control 

  Muñiz-Montero, C.; Sanchez-Gaspariano, L. A.; Rocha-Perez, J. M.; Molinar-Solis, J. E.; Sanchez-Lopez, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  A Membership Function Generator Circuit (MFGC) with bias supply of 1.5 Volts and independent DC-voltage programmable functionalities is presented. The realization is based on a programmable differential current mirror and ...
 • 10 portový GSM reléový spínač s GUI 

  Bartulec, Tomasz
  Návrh hardware i software pro GSM spínač s deseti spínanými výstupy a ovládáním přes SMS. Popis použitého GSM modulu a jeho vlastností, možnosti a požadavků, návrh a popis pomocných obvodů pro převedení výstupu z modulu ...
 • 1200 W flyback switching power supply with silicon carbide semiconductors 

  Martiš, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper shows how a recent advancement in power semiconductor technology and some improvements can allow the flyback switching power supply to operate effectively at high output powers. The switching frequency can be ...
 • 2-D DOA Estimation of LFM Signals Based on Dechirping Algorithm and Uniform Circle Array 

  Cui, K. B.; Wu, W. W.; Chen, X.; Huang, J. J.; Yuan, N. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-04)
  Based on Dechirping algorithm and uniform circle array(UCA), a new 2-D direction of arrival (DOA) estimation algorithm of linear frequency modulation (LFM) signals is proposed in this paper. The algorithm uses the thought ...
 • 2-D externí aerodynamika tělesa nestandardního tvaru 

  Mohyla, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jevu proudění kapaliny kolem válcové tyče v 2-D prostoru za využití metodiky výpočtové dynamiky tekutin (CFD) s populárními modely turbulence k- SST and k- SSTSAS. První část ...
 • 2-D Motion Estimation of Video Sequences with Influnce of Zero-Mean Gaussian Noise 

  Usama, S.; Simak, B.; Klima, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-12)
  This paper presents the performance of four motion estimation algorithms with present of zero-mean Gaussian noise. The performance of full search (FS) algorithm, three-step search (TSS) algorithm, new three-step search ...
 • 23 

  Hladík, Lukáš
 • A 28-nm 32Kb SRAM For Low-VMIN Applications Using Write and Read Assist Techniques 

  Kumar, S.; Saha, K.; Gupta, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  In this paper new write and read assist techniques, reduced coupling signal negative bitline (RCS-NBL) and low power disturbance noise reduction (LP-DNR) of 6T static random-access memory (SRAM) to improve its minimal ...
 • 2D a 3D simulace elektrických polí VN zdroje 

  Kováč, Martin
  V diplomovej práci sa autor zaoberá problematikou simulácii elektromagnetických polí ako aj ich použitím v elektrotechnickej praxi pri návrhu elektrotechnických zariadení. V prvej časti práce je pojednávané o 3 programoch ...
 • 2D DOA Estimation of UCA Correlative Interferometer Based on One Dimensional Sorting Lookup Table-Two Dimensional Linear Interpolation Algorithm 

  Cui, K. B.; Wu, W. W.; Huang, J. J.; Chen, X.; Yuan, N. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  In order to improve the direction-finding efficiency of the correlative interferometer and reduce the size of the lookup table, this paper proposes the one dimensional sorting lookup table-two dimensional linear interpolation ...
 • 2D Iterative MAP Detection: Principles and Applications in Image Restoration 

  Kekrt, D.; Lukes, T.; Klima, M.; Fliegel, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  The paper provides a theoretical framework for the two-dimensional iterative maximum a posteriori detection. This generalization is based on the concept of detection algorithms BCJR and SOVA, i.e., the classical (one-dimensional) ...
 • 2D lokalizace pomocí CCD kamery 

  Kubr, Jiří
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností metod pro nalezení vzájemného posunu obrazů. Byly testovány dva algoritmy, metoda korelace obrazů a metoda vzájemné korespondence významných bodů. Aby bylo možné rozhodnou o jejich ...
 • 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete 

  Šikula, Ondřej; Mohapl, Martin (Trans Tech Publications, 2013-01-08)
  Saturation degree of aerated concrete strongly affects not only all its thermal-technica properties, but regarding to the risk of freezing, also the strength properties. The aim of this paper is to discuss existing approaches ...
 • 2D numerické modelování proudění vody v záplavovém území - lokalita Břeclav 

  Monhartová, Pavlína
  Cílem práce je hydraulický výpočet proudění vody v záplavovém území s využitím 2D numerického modelu. Řešenou řekou je Dyje na jižní Moravě v lokalitě Břeclav. K vytvoření modelu je nutné znát programové vybavení, shromáždit ...
 • 2D triangulace zdrojů tepelného záření 

  Zsemle, Radek
  Cílem práce je vytvoření inteligentních senzorických jednotek (Intelligent Sensor Unit, ISU) schopných určit zdroj tepelného záření odlišitelný od pozadí. Jednotlivé ISU (Slave) budou komunikovat pomocí sběrnice I2C s ...