Show simple item record

Impact of Non-Residential Spaces in a Property on its Total Price in Olomouc

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorHlaváčová, Terezacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:41Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:41Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationHLAVÁČOVÁ, T. Vliv nebytových prostor v nemovitosti na celkovou cenu nemovitosti v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other49539cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10038
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vlivem nebytových prostor typu na cenu nemovitosti. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné pro pochopení dané problematiky a popsány běžně používané metody při oceňování nemovitostí podle účelu ocenění. V praktické části jsou pro ocenění konkrétních rodinných domů analyzovány tyto metody – nákladová metoda dle vyhlášky, porovnávací metoda dle vyhlášky, výnosová metoda dle vyhlášky, výnosová metoda a zkoumá se vliv, který na ně nebytový prostor má. Na závěr je u každé metody vliv nebytového prostoru na cenu nemovitostí porovnáncs
dc.description.abstractThe master´s thesis deals with the influence of non-residential spaces of medical attendance on the price of real estate. There are discussed some basic concepts, which are necessary for understanding, and commonly used methods for valuing property according to the purpose of valuation in the theoretical part. There are analysed these methods for particular houses in the practical part – method of valuation, comparative public notice, revenues method, annuity bond. There is investigated the role of non-residential spaces in these methods. The influence of non-residential space on price of real estate is compared by each method in conclusion.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOpotřebenícs
dc.subjectživotnostcs
dc.subjectoceněnícs
dc.subjectnemovitostcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectzpůsob oceněnícs
dc.subjectnákladová metoda dle vyhláškycs
dc.subjectporovnávací metoda dle vyhláškycs
dc.subjectvýnosová metodacs
dc.subjectvěčná rentacs
dc.subjectcena obvyklá.cs
dc.subjectWearen
dc.subjectlivenessen
dc.subjectvaluationen
dc.subjectreal estateen
dc.subjectpriceen
dc.subjectmethod of valuationen
dc.subjectcoast approachen
dc.subjectcomparative publicen
dc.subjectnoticeen
dc.subjectrevenues methoden
dc.subjectvěčná rentaen
dc.subjectmarket price.en
dc.titleVliv nebytových prostor v nemovitosti na celkovou cenu nemovitosti v Olomoucics
dc.title.alternativeImpact of Non-Residential Spaces in a Property on its Total Price in Olomoucen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-18cs
dcterms.modified2012-06-20-14:23:53cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49539en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:08:38en
sync.item.modts2020.04.01 04:45:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeUlverová, Michaelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record