Show simple item record

Models of the power set water turbine control

dc.contributor.advisorNěmec, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPrudek, Stanislavcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:44:58Z
dc.date.available2018-10-21T16:44:58Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationPRUDEK, S. Modely silové části regulace vodní turbiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20669cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10044
dc.description.abstractPráce se zabývá modelováním a simulací silové části Přečerpávací vodní elektrárny (PVE), pomocí které je ovládáno otevírání/zavírání rozváděcích lopatek Francisovi reverzní turbíny na PVE Dalešice. Jedná se o polohový servomechanismus, kde vstupním elektrickým signálem je požadované otevření turbíny. Cílem je tedy navrhnout počítačový model této silové části v prostředí Matlab-Simulink. Model musí dostatečně přesně vyjadřovat významné vlastnosti reálné soustavy a po úpravách by měl být obecněji použitelný i pro jiné elektrárny. Vlastnosti počítačového modelu je díky poskytnutým měřením možno verifikovat.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with modelling and simulation of the power set of pumped storage hydro plant. This power set control opening/closing the stator blades of Francis reverse turbine in Dalesice. It is a positional servomechanism where input signal is desired value of turbine opening. The goal of this work is to create computer modell of this power set in Matlab-Simulink. This modell must be comparable with properties of real power set and after modification usefull to other water power plants. Characteristics of computer modell can be verify with real measuring.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsilová část regulace PVEcs
dc.subjectpřečerpávací vodní elektrárnacs
dc.subjectturbínacs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectSimulinkcs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectDalešice.cs
dc.subjectpower set water turbine controlen
dc.subjectpumped storage hydro planten
dc.subjectturbineen
dc.subjectregulationen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectSimulinken
dc.subjectmodellingen
dc.subjectDalesiceen
dc.titleModely silové části regulace vodní turbinycs
dc.title.alternativeModels of the power set water turbine controlen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-22cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:32cs
thesis.disciplineAplikovaná informatika a řízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20669en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:48:26en
sync.item.modts2020.03.31 14:35:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMatoušek, Radomilcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Miroslav Pokorný (předseda) doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record