Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorSklenář, Jakubcs
dc.date.accessioned2014-12-19T04:51:49Z
dc.date.available2014-12-19T04:51:49Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationSKLENÁŘ, J. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other52216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10047
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analyzovat spokojenost zákazníků fotbalového klubu 1.FC Slovácko. Teoretická část je zaměřena na způsob analýzy spokojenosti zákazníka, tedy na marketingový výzkum a s ním spojené pojmy. V praktické části jsou analyzovány a zpracovány získané výsledky dotazníkového šetření a návrhy na zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb.cs
dc.description.abstractThe goal of this diploma thesis is to analyze customer`s satisfaction of football club 1.FC Slovácko. The theoretical part is focused on the way of the customer satisfaction analysis, marketing research and connected notions. The partical part is processed and analyzed the results obtained from the questionnaire, proposals to raise the level of customer satisfaction and quality of services provided.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZákazníkcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectdotazník.cs
dc.subjectCustomeren
dc.subjectanalysisen
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectquestionnaire.en
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeAnalysis of Customer Satisfaction and Suggested Measures for Its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-12cs
dcterms.extent4.10 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-06-15-08:18:11cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52216en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:26:37en
sync.item.modts2014.12.04 01:49:51en
dc.contributor.refereeUhlík, Radimcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam