Show simple item record

Effective Cost Management in the Enterprise

dc.contributor.advisorKocmanová, Alenacs
dc.contributor.authorPavelcová Krejčová, Janacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:13:49Z
dc.date.available2019-04-04T01:13:49Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPAVELCOVÁ KREJČOVÁ, J. Efektivní řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other51279cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10076
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na problematiku efektivního řízení nákladů. Podrobně pojednává o členění nákladů a představuje hlavní nástroj jejich řízení – kalkulace. V první části práce jsou obsaženy teoretické poznatky, které se týkají dané problematiky. Druhou část práce tvoří analýza řízení nákladů v konkrétním výrobním podniku. Závěrem je zhodnocen současně používaný způsob kalkulace nákladů a je navržena nová metoda.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on issues of effective cost control. It, in detail, discusses the structure and dividing of costs and introduces the main instrument of cost control - calculations. The first part of the thesis covers theoretical findings concerning the given issue. The second part is comprised of cost control analysis in a particular manufacturing company. In conclusion, the present method of cost calculation in use is evaluated and the new method is proposed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKalkulacecs
dc.subjectkrycí příspěvekcs
dc.subjectmanažerské účetnictvícs
dc.subjectnepřímé nákladycs
dc.subjectrozvrhová základnacs
dc.subjectCalculationen
dc.subjectcontribution marginen
dc.subjectmanagerial accountancyen
dc.subjectindirect costsen
dc.subjectallocation basisen
dc.titleEfektivní řízení nákladů v podnikucs
dc.title.alternativeEffective Cost Management in the Enterpriseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-07-10:46:14cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid51279en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:02:26en
sync.item.modts2019.05.18 16:10:33en
dc.contributor.refereeŠvanda, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record