Show simple item record

Fluidized bed boiler for burning coal and wood 150t/h

dc.contributor.advisorSkála, Zdeněkcs
dc.contributor.authorPopelka, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T04:14:08Z
dc.date.available2019-05-17T04:14:08Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPOPELKA, O. Fluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/h [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.cs
dc.identifier.other58646cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10109
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výpočtem a návrhem fluidního kotle na spalování uhlí a biomasy v podobě dřevní štěpky. Specifikem fluidního kotle je cirkulující fluidní vrstva a cyklónový odlučovač popela ze spalin za spalovací komorou. Pro zadané parametry paliva byla práce rozdělena na několik částí. V jednotlivých částech jsou provedeny výpočty stechiometrie, emise a entalpie spalin, odsíření spalin. Dále byl řešen výpočet ztrát kotle a jeho účinnosti vzhledem k výpočtu a navržení jednotlivých teplosměnných ploch, aby výsledná velikost a jejich počet odpovídal požadovaným parametrům kotle. Výkresovou sestavu navrženého kotle na základě výpočtů obsahuje příloha této práce.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused in calculation and designing of fluid bed boiler for burning coal and wood biomass in the form of wood chips. The uniqueness of fluidized bed boiler is circulating fluidized layer and cyclone ash separator from flue gases beyond the combustion chamber.Work was divided into several parts due to different parameters of the fuel.. Stoichiometry calculations, emissions calculations, enthalpy of combustion and flue gas desulphurization calculations are performed in various parts.Further, calculating of the losses of boiler and its efficiency comparing to the calculation and design of each heat transfer surfaces was also solved so that resulting size and quantity meet the required specifications.Drawn set of this designed boiler based on calculations is included in the annex to this paper.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfluidní ohništěcs
dc.subjectkotlecs
dc.subjectteplosměnné plochycs
dc.subjectemisecs
dc.subjectoxidy sírycs
dc.subjectfuidized bed chamberen
dc.subjectboileren
dc.subjectheat exchangersen
dc.subjectsulphur oxiden
dc.subjectemisionsen
dc.titleFluidní kotel na spalování uhlí a biomasy 150t/hcs
dc.title.alternativeFluidized bed boiler for burning coal and wood 150t/hen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-19cs
dcterms.modified2012-06-25-14:46:41cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid58646en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:51:47en
sync.item.modts2020.04.01 04:50:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeLisý, Martincs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Skála, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. (místopředseda) Ing. Bedřich Heinze (člen) Ing. Mirko Hudeček, CSc. (člen) Ing. Jiří Schacherl (člen) doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Kolat, CSc. (člen) prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record