Show simple item record

Conception of Population Protection till 2020 and its Possible Reflection in the Population Preparedness in Communities

dc.contributor.advisorNovák, Jaromírcs
dc.contributor.authorKomárková, Kláracs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:44:51Z
dc.date.available2018-10-21T21:44:51Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKOMÁRKOVÁ, K. Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.cs
dc.identifier.other51255cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10112
dc.description.abstractNaše společnost se stává stále rizikovější, a proto ochrana obyvatelstva nabývá neustále většího významu. Tato bakalářská práce je zaměřena na Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcí. První část práce se stručně zabývá historií ochrany obyvatelstva. Následuje část, kde je rozebrána současně platná legislativa. Další je vyhodnocení předešlé Koncepce do roku 2015. Jako poslední se práce zabývá Koncepcí do roku 2020 se zaměřením na obyvatelstvo obcí.cs
dc.description.abstractOur society is threatened with increasing number of risks so civil protection came to be more important. This bachelor thesis focuses on Conception of civil protection by the year 2020 and its possible reflection in preparation of citizens. First part of thesis briefly deals with history of civil protection. Next part concentrates on currently valid legislation. Following is evaluation of previous Conception by the year 2015. Last part of thesis deals with Conception by the year 2020 focusing on citizens.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectochrana obyvatelstvacs
dc.subjectkoncepce ochrany obyvatelstvacs
dc.subjectinformovanostcs
dc.subjectpřipravenostcs
dc.subjectobeccs
dc.subjectcivil protectionen
dc.subjectconception of civil protectionen
dc.subjectawarenessen
dc.subjectpreparednessen
dc.subjectmunicipalityen
dc.titleKoncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 a její možný odraz v přípravě obyvatel obcícs
dc.title.alternativeConception of Population Protection till 2020 and its Possible Reflection in the Population Preparedness in Communitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-20cs
dcterms.modified2012-06-21-09:20:27cs
thesis.disciplineKrizové řízení a ochrana obyvatelstvacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid51255en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:03:23en
sync.item.modts2020.03.31 17:09:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMika, Otakar Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaromír Novák, CSc. (předseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala podstatné výsledky své diplomové práce. Následně komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programOchrana obyvatelstvacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record