Show simple item record

Proposal of a Real Estate Company Organisation Structure

dc.contributor.advisorPavlíková, Andreacs
dc.contributor.authorGilar, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:33:36Z
dc.date.available2018-10-21T19:33:36Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationGILAR, P. Návrh organizační struktury realitní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other24607cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1017
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá právní problematikou při zakládání realitní společnosti, hierarchii a možnostmi řízení takovéto společnosti, možnostmi začlenit společnost do jednoho z oborových sdružení a v neposlední řadě službami, které by profesionální společnost měla splňovat z pohledu klienta. Práce je členěna do teoretické a praktické části. Teoretická část vychází z obchodního zákoníku, kde jsou zakotveny pravidla týkající se obchodních společností, také však z učebnic managementu, které popisují různé možnosti organizačních struktur, které postupem vývoje organizování lidské činnosti vznikly. V praktické části se krátce zmiňuji o důležitosti organizačního uspořádání dané společnosti v reakci na změnu vývoje na realitním trhu a zabývám se možnostmi realitních společností sdružovat se v jedné či více oborových organizacích. Popisuji výhody, nevýhody a specifika takovéhoto jednání. Stěžejní částí práce je 5. kapitola, jež je věnována návrhu řešení organizační struktury realitní společnosti, volbě právní formy realitní společnosti a službám, které by měla takováto společnost poskytovat.cs
dc.description.abstractThe presented dissertation is concerned with legal problematics connected to founding of real estate trading company, its hierarchy, and possibilities of managing and directing of this type of company. Futhrer, the dissertation investigates possibilities of such enterprise to be incorporated in one of the occupational unions (organizations). Least but not last, the paper researches the services that should be provided by a professional company of such type. The dissertation is divided into theoretical and practical part. Theoretical part builds on the Commercial Code, where the rules concerning trading company are founded. However, the dissertation also uses various textbooks on management which describe various types of organization structures, that have been created by advancement in organization of human activity. In the practical part, I shortly mention the importance of the hierarchic order of a given society in reaction to a change in development on the real estate market. I also investigate the possibilities of real estate companies to create occupational unions (organizations). Further, I describe advantages and disadvantages, as well as the specific aspects of such behavior. The backbone of the dissertation is the fifth chapter. It is dedicated to the proposal of an organization stucture of a Real Estate company, as well as to the choice of legal form such a company should occupy, and finally, it is dedicated to the services, which should be provided by such company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOrganizační strukturacs
dc.subjectobchodní společnostcs
dc.subjectfranchisacs
dc.subjectvedenícs
dc.subjectrealitycs
dc.subjectOrganisation structureen
dc.subjectCompanyen
dc.subjectFranchiseen
dc.subjectleadershipen
dc.subjectReal Estateen
dc.titleNávrh organizační struktury realitní společnostics
dc.title.alternativeProposal of a Real Estate Company Organisation Structureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-06-17-10:46:35cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid24607en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:06:21en
sync.item.modts2020.03.31 16:40:15en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKledus, Robertcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record