Show simple item record

Vivaldi algorithm for Internet nodes localization

dc.contributor.advisorKomosný, Dancs
dc.contributor.authorHandl, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:06Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:06Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHANDL, T. Algoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10256
dc.description.abstractPráce se zabývá využitím umělých souřadnicových systémů k lokalizaci stanice v síti Internet a predikci zpoždění mezi stanicemi. Jsou zde popsány a srovnány základní vlastnosti centralizovaných a decentralizovaných algoritmů umožňujících lokalizaci stanice v síti Internet a predikci RTT. Podrobněji jsou zde popsáni hlavní představitelé obou typů algoritmů jako GNP, IDMAPS, nebo Lighthouse. Hlavní část práce je zaměřena na seznámení s distribuovaným algoritmem Vivaldi. Je zde popsán základní princip tohoto algoritmu pro variantu s proměnným a konstantním časovým krokem využívající 2-rozměrný souřadnicový systém s třetím parametrem výškou. Dále je zde popsána implementace tohoto algoritmu v podobě knihovny Vivaldi-lib v prostředí programovacího jazyka JAVA. Součástí práce jsou i simulace chování tohoto algoritmu pro obě varianty provedené na umělých sítích a datech získaných z experimentální sítě PlanetLab pomocí vytvořeného simulačního programu VIVALDIMONITOR.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with usage of artificial coordinate systems used for localization of a station on the internet and prediction of delay between the stations. There are described and compared basic properties of centralized and decentralized algorithms providing station localization on the internet and RTT prediction. More in depth are presented main representatives of both types of algorithms such as GNP, IDMAPS or Lighthouse. Central part of thesis is aimed at getting to know Vivaldi distributed algorithm. Basic principle of the algorithm for constant and variable time step, using two dimensional coordinate system with 3rd parameter height, is here outlined. Further more implementation of this algorithm as a library Vivaldi-lib in the environment of Java is implemented. Part of the thesis are simulations of behaviour of this algorithm for both variations realized on artificial networks and data obtained from PlanetLab experimental network, using simulation created program VIVALDIMONITOR.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAlgoritmus Vivaldics
dc.subjectumělý souřadnicový systémcs
dc.subjectpredikce RTTcs
dc.subjecturčení polohy stanice v Internetucs
dc.subjectdecentralizovaný algoritmus.cs
dc.subjectAlgorithm Vivaldien
dc.subjectsynthetic coordinates systémen
dc.subjectprediction of RTTen
dc.subjectlocation of host in Interneten
dc.subjectdecentralized algorithm.en
dc.titleAlgoritmus Vivaldi pro nalezení pozice stanice v Internetucs
dc.title.alternativeVivaldi algorithm for Internet nodes localizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:29cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:32:57en
sync.item.modts2019.05.18 13:42:24en
dc.contributor.refereeJelínek, Mojmírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record