Show simple item record

Business Ethics in OHL Company

dc.contributor.advisorPutnová, Annask
dc.contributor.authorFábiková, Ľubomírask
dc.date.accessioned2019-04-03T21:48:21Z
dc.date.available2019-04-03T21:48:21Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationFÁBIKOVÁ, Ľ. Podnikatelská etika ve firmě OHL,a.s. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other23687cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/102
dc.description.abstractDiplomová práca sa skladá z dvoch častí, z teoretickej a z praktickej. Prvá časť diplomovej práce sa zaoberá teoretickými východiskami problematiky podnikateľskej etiky. Druhá časť diplomovej práce je analýza súčasného stavu podnikateľskej etiky vo firme OHL ŽS,a.s. s využitím dotazníkového šetrenia. Výsledky tejto analýzy vyhodnotiť a na základe výsledkov šetrenia navrhnúť opatrenia na zmenu súčasného stavu podnikateľskej etiky v konkrétnej firme.sk
dc.description.abstractDiploma thesis is composed of two parts: theoretical and practical part. First part of thesis is concerned to theoretical solution of problems of business ethics. Second part of thesis is concerned to analysis of the present state of business ethics in company OHL ŽS,a.s. We applied method of question form. We used the results from question form to interpretation and propose steps to reform the present state of business ethics in the concrete company.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikateľská etikask
dc.subjectetické hodnoty firmysk
dc.subjectmanažérska etikask
dc.subjectpodniková kultúrask
dc.subjectOHL ŽSsk
dc.subjecta.s.sk
dc.subjectBusiness ethicsen
dc.subjectethics value of companyen
dc.subjectmanager ethicsen
dc.subjectcorporate cultureen
dc.subjectOHL ŽSen
dc.subjecta.s.en
dc.titlePodnikatelská etika ve firmě OHL,a.s.sk
dc.title.alternativeBusiness Ethics in OHL Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-18cs
dcterms.modified2010-07-19-11:45:07cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid23687en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:08:10en
sync.item.modts2020.03.31 17:50:07en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKandráčová, Jarmilask
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) JUDr. Vladimír Sitta, MBA (místopředseda) doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (člen) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record