Show simple item record

Time depending analysis of subsoil reinforced by stone columns

dc.contributor.advisorMiča, Lumírcs
dc.contributor.authorVykoukal, Liborcs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:33:54Z
dc.date.available2013-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationVYKOUKAL, L. Časová analýza sedání podloží vyztuženého štěrkovými pilíři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55543cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10321
dc.description.abstractCílem diplomové práce je časová analýza podloží vyztuženého štěrkovými pilíři a bez nich. Podloží je tvořeno nasycenými jíly. Hlavním úkolem je zavedení zlepšení do numerických modelů. Pro účel diplomové práce je zvolen program Plaxis, který je běžně využíván pro geotechnice úlohy. Vliv pilířů byl zaveden pomocí prvků drain, náhradních charakteristik i lokálních prvků.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the time analysis of the subsoil which is reinforced with stone columns and without them. The subsoil is made of saturated clays. Main purpose is to introduce the improvement into the numerical models. For the purpose of the diploma thesis the software Plaxis has been chosen, which is normally used for geotechnical tasks. The influence of the stone columns have been introduce to the model using the drain elemnets, spare charakteristics and local elements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectštěrkové pilířecs
dc.subjectčasová analýzacs
dc.subjectkonsolidacecs
dc.subjectporové tlakycs
dc.subjectstone columnsen
dc.subjecttime depending analysisen
dc.subjectconsolidationen
dc.subjectpore pressureen
dc.titleČasová analýza sedání podloží vyztuženého štěrkovými pilířics
dc.title.alternativeTime depending analysis of subsoil reinforced by stone columnsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.modified2012-02-17-17:28:51cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geotechnikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55543en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:47:30en
sync.item.modts2020.03.31 03:28:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDoněk,, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record