Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorPetruška, Tomášcs
dc.date.accessioned2015-07-12T14:08:54Z
dc.date.available2013-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPETRUŠKA, T. Sportovní areál - stavebně technologická příprava [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55557cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10332
dc.description.abstractDiplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby sportovního areálu. Cílem je racionální návrh výstavby a zdrojů. Obsahem práce je zařízení staveniště, technologický předpis, rozpočet, harmonogram, kontrolní a zkušební plán, návrh a posouzení zvedacího mechanismu a strojů použitých ve výstavbě, smlouva o dílo, zpráva bezpečnosti práce. Součástí práce je i specializace z oblasti sportovních povrchů.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis solves the construction technology project of sports complex. The aim of the thesis is rational proposal of construction and resources. The thesis contains plant building site, technological instruction, budget, time schedule, control and trial plan, design and assessment of lifting mechanism and machinery used over construction, contract for work and safety report. Part of the thesis is specialization in sports surfaces.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectstavbacs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectsportovní podlahacs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectbezpečnost prácecs
dc.subjectsmlouva o dílocs
dc.subjectzvedací mechanizmuscs
dc.subjectstrojní zařízenícs
dc.subjecttechnologická etapacs
dc.subjectdopravní vztahycs
dc.subjecttechnologyen
dc.subjectconstructionen
dc.subjecttechnological instructionen
dc.subjectplant building siteen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectbudgeten
dc.subjectsports flooren
dc.subjectcontrol and trial planen
dc.subjectsafety reporten
dc.subjectcontract of worken
dc.subjectlifting mechanismen
dc.subjectmachineryen
dc.subjecttechnology phaseen
dc.subjecttraffic contextsen
dc.titleSportovní areál - stavebně technologická přípravacs
dc.title.alternativeSports complex - construction and technological preparationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.extent8.50 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-02-17-17:28:55cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55557en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2017.02.24 20:26:45en
sync.item.modts2015.07.09 16:26:50en
dc.contributor.refereeKopecký, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam