Show simple item record

FTTx networks

dc.contributor.advisorFilka, Miloslavcs
dc.contributor.authorHradílek, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:06Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:06Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationHRADÍLEK, P. Síť FTTx [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21708cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10351
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je objasnit problematiku optických přístupových sítí a seznámit čtenáře s problematikou jejich návrhu a realizací. V úvodní kapitole jsou popsány technologie a topologie, které se nejvíce vyskytují při řešení optických přístupových sítí s porovnáním jejich základních parametrů a limitujících faktorů. Další část práce se věnuje progresivním metodám výstavby, jako je mikrotrubičkování a řešení pomocí závěsných kabelů, které díky efektivnosti výstavby a ekonomické stránce urychlují a usnadňují realizaci. V závěru teoretické části je rozebrána problematika měření, bez které jistě nelze optickou přístupovou síť budovat. Zejména je popsána přímá metoda měření, metoda OTDR a metoda měření disperzí. Se zvyšujícími nároky na kapacitu přenosové cesty a její kvalitu se nasazuje i monitorování přístupových sítí, které podle architektury měřícího systému může vyhodnotit poruchu na trase, přesně ji zaměřit a informovat pomocí elektronické zprávy technika. Praktickou náplní práce je porovnání technologie EPON a GPON. V programu OptiSystem byl vytvořen simulační model, v kterém jsou tyto technologie vyhodnoceny z pohledu výkonnostních parametrů, šumu, jitteru a kvality oka rozhodnutí. Společným rysem technologií je přenos TDM rámců, kdy EPON využívá technologií Ethernet a GPON technologie ATM. Z celé simulace není patrné, která technologie je lepší, ale vyplývají z ní podmínky návrhu těchto technologií. V závěru této práce je na základě požadavků trhu vytvořeno několik modelů pro řešení optické přístupové sítě s cenovou kalkulací na jednoho uživatele. V městských lokalitách se nejvíce rozvíjí technologie FTTB, kdy spojení metalické a optické přenosové cesty způsobuje rychlý návrat investic. Další technologie jako je FTTH Bod-bod nebo PON se realizují jako individuální projekty. Každé z těchto řešení má své výhody i nevýhody, proto každý projekt je jedinečný a dané řešení je závislé na projektové lokalitě a na požadavcích zákazníků.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to clarify the issue of optical access networks, and to acquaint the reader with problems of their design and implementation. The introductory chapter describes the technologies and topologies, which are the most experienced in dealing with optical access network. There are a comparison of their basic parameters and limiting factors. Another part of the work is dedicated to progressive methods of construction such as microtubes and solution using the hanging cables, which due to the efficiency of construction, rapidity, economic and facilitate implementation. In conclusion the theoretical part there is issues of measurement. It describes a Optical Loss Test Set, OTDR method and method of measuring dispersion. Increasing demands on the capacity of the transmission paths, and their quality are caused of monitoring optical access networks, which can evaluate the failure on a route, target problems and inform service. The practical part compares EPON and GPON. In program OptiSystem was created model which these technologies are evaluated in terms of performance parameters, noise, jitter and eye diagram quality. The common feature of technology is transmission TDM frames, where EPON uses Ethernet and GPON technologies ATM. The outcome of simulation don´t show which technology is better, but result shows the conditions of the proposal of these technologies. At the end of work there are created several models for solving the optical access network with pricing per user. The most developed technology is FTTB in urban areas, when transmission in last mile uses copper circuit. This solution causing a rapid return on investment. Other technologies such as point-to-point FTTH or PON are implemented as individual proposals. Each of these solutions has advantages and disadvantages, so each project is unique and the solution is dependent on the project site and the requirements of customers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptická přístupová síťcs
dc.subjectFTTxcs
dc.subjectEPONcs
dc.subjectGPONcs
dc.subjectVýstavbacs
dc.subjectMěřenícs
dc.subjectNávrhcs
dc.subjectOptiSystemcs
dc.subjectOptical Acess Networken
dc.subjectFTTxen
dc.subjectEPONen
dc.subjectGPONen
dc.subjectConstructionen
dc.subjectMeasurementsen
dc.subjectDesignen
dc.subjectOptiSystemen
dc.titleSíť FTTxcs
dc.title.alternativeFTTx networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:29cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21708en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 02:42:53en
sync.item.modts2020.03.31 20:54:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeReichert, Pavelcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. (místopředseda) Ing. Radomír Svoboda, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) Ing. Michal Polívka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJak by se změnila ekonomická situace s dvojnásobným, případně trojnásobným počtem účastníků? Jaká je maximální možná vzdálenost mezi jednotlivými koncovými uživateli (Optical Network Unit)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record