Show simple item record

Strengthening the Company Competitiveness

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorZáškodová, Lenkacs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:13:45Z
dc.date.available2015-06-07cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationZÁŠKODOVÁ, L. Posilování konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other54486cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10374
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace firmy IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. v jejím konkurenčním prostředí. Zkoumá konkurenceschopnost firmy na základě provedených analýz. Dle zjištěných skutečností je sestaven návrh činností, které by měli posílit její konkurenceschopnost do dalších let. Práce se skládá z těchto částí: Marketingová východiska k tématu – teoretické vysvětlení pojmů z této oblasti Analýza současné situace – charakteristika firmy, základní informace, analýzy Návrhová část – návrhy na zlepšení konkurenceschopnosti firmy Závěr – shrnutí všech poznatkůcs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the evaluation of current situation of the company IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. in its competitive environment. It examines the company's competitiveness on the basis of the analyzes. According to the findings proposal consists of activities that should enhance its competitiveness in the coming years. The work consists of: Marketingt on bases – a theoretical explanation of the terms of the area Analysis of current situation – the characteristics of company, background information, analysis Forms part – suggestions for improving the competitiveness of firms Conslusion – summary of findingsen
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectKonkurenceschopnostcs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjecttrhcs
dc.subjectzákazník.cs
dc.subjectCompetitivenessen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectmarketen
dc.subjectcustomer.en
dc.titlePosilování konkurenceschopnosti firmycs
dc.title.alternativeStrengthening the Company Competitivenessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-07cs
dcterms.modified2013-01-30-15:14:55cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54486en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:14:20en
sync.item.modts2020.03.31 22:53:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŽivný, Rostislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Mašterová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record