Show simple item record

The proposal parameters of the small water reservoir in GIS environment.

dc.contributor.advisorDoležal, Petrcs
dc.contributor.authorFeltl, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:26:48Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationFELTL, J. Návrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55535cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10377
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na navrhování parametrů retenčních nádrží na malých povodích pomocí srážko-odtokového modelování. K tomuto účelu byly použity moderní výpočetní programy, zabývající se právě tímto tématem (GIS, HEC-HMS). K vytvoření srážko-odtokového modelu bylo využito všech dostupných podkladů (BPEJ, LPIS, N-leté srážkové úhrny, 3D vrstevnice …), aby byl model co nejvěrohodnější. Výhodou této metody je, na rozdíl od jiných dosud využívaných metod to, že umožňuje do určité míry odhadnout tvar hydrogramu a tudíž i objem povodňové vlny. Hlavně objem odtoku, který je nejdůležitější z hlediska bezpečnosti návrhu retenčních nádrží, je v dnešní inženýrské praxi, nesprávným vyhodnocením výsledků, často poddimenzováván. Další výhodou této metody je množství variabilních situací, na které může být daná nádrž navrhnuta a posléze testována. Scénáře jsou závislé na vlhkostních podmínkách, půdním pokryvu, hydraulických, hydrologických transformacích a dalších.cs
dc.description.abstractThis report deals with rainfall-runoff modeling and small water reservoir projection with usage of modern software equipments (GIS, HEC-HMS), using maximum number of available data sources (BPEJ, LPIS, N-year rainfall gages, 3D contours …). The advantage of this method is that it is possible to predict the shape of hydrograph and flood wave volume as well. Other methods cannot offer judgment of flood wave volume and hydrograph shape as this method does. The most important thing in small water reservoir projection is the flood wave volume value, which is undervalued nowadays using wrong evaluation. This method’s advantage is variability of scenarios depending on soil surface, used agricultures, hydraulic and hydrologic parameters etc.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectEfektivní déšťcs
dc.subjectpřímý odtokcs
dc.subjectpřívalové srážkycs
dc.subjectmalé povodícs
dc.subjectkulminační průtokcs
dc.subjecthydrogramcs
dc.subjecthyetogramcs
dc.subjectEffective precipitationen
dc.subjectdirect runoffen
dc.subjecttorrential rainen
dc.subjectsmall basinen
dc.subjectpeak flowen
dc.subjecthydrographen
dc.subjecthyetographen
dc.titleNávrh parametrů malé vodní nádrže v prostředí GIScs
dc.title.alternativeThe proposal parameters of the small water reservoir in GIS environment.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-01-31cs
dcterms.modified2012-02-17-17:28:49cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství krajinycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55535en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:39:41en
sync.item.modts2019.05.18 02:52:28en
dc.contributor.refereeIvana,, Kameníčkovács
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record