Show simple item record

Increasing the Company Competitiveness (Brewery Černá Hora a.s.)

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorMirvaldová, Martinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:21Z
dc.date.available2018-10-21T16:19:21Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationMIRVALDOVÁ, M. Posilování konkurenceschopnosti firmy (Pivovar Černá Hora a.s.) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other54489cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10380
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvoření návrhu k posílení konkurenceschopnosti podniku na základě analýz vlivů mikroekonomických a makroekonomických faktorů. Dále se tato práce zabývá zhodnocením současné situace výrobní firmy Pivovar Černá Hora a.s. v prostředí malých a středních pivovarů. V teoretické části jsou popsány poznatky z odborné literatury týkající se konkurenceschopnosti a jejího posilování. V praktické části jsou tyto poznatky převedeny do praxe. Konkurenceschopnost firmy je zkoumána na základě analýz vlivů makroekonomických a mikroekonomických faktorů. Výstupy těchto analýz jsou použity k vytvoření návrhu, který by měl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to create a concept that should strenghthen competitiveness of the company based on analyses of microeconimic and macroeconomic elements. This work further deals with evaluation of the current situation of company Brewery Černá Hora a.s. in the world of small and average breweries. Theoretical part describes knowledge about competitiveness and its strengthening. In practical part are these knowledge put in use. This work examines competitiveness of the company based on analysis of microeconimic and macroeconomic elements. Outputs from these analyses are used to create a concept, that should help the company increase the competitiveness.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonkurencecs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectmakroekonomická analýzacs
dc.subjectmikroekonomická analýzacs
dc.subjectCompetitionen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectstrategyen
dc.subjectmacroeconomic analysisen
dc.subjectmicroeconomic analysisen
dc.titlePosilování konkurenceschopnosti firmy (Pivovar Černá Hora a.s.)cs
dc.title.alternativeIncreasing the Company Competitiveness (Brewery Černá Hora a.s.)en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-15-08:09:43cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54489en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:02:31en
sync.item.modts2019.05.18 02:28:28en
dc.contributor.refereeMeluzínová, Kateřinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record