Show simple item record

Analysis of the effects influencing the difference between projected and actual costs of construction works

dc.contributor.advisorAigel, Petrcs
dc.contributor.authorBártů, Dominikcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:25:46Z
dc.date.available2014-02-02cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationBÁRTŮ, D. Analýza vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního díla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55510cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10416
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního díla. Pro získání ceny nabídkové a poptávkové byly sestaveny položkové rozpočty na základě PD a cenové kalkulace firmy. Skutečná cena je stanovena na základě výstupů vnitropodnikového účetnictví. Výsledkem je snaha definovat a popsat všechny možné vlivy, které by mohli hospodářský výsledek stavby negativně ovlivnit.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with the analysis of the effects influencing the difference between projected and actual costs of the works. To obtain prices of supply and demand itemized budgets were compiled on the basis of the project documents of this object and firm pricing. The actual price is based on the outputs of in-house accounting. The result is an effort to define and describe all possible factors that might have a negative effect on the project's economic outcome.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 2 roku/letcs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectvliv na cenu stavbucs
dc.subjectskutečná cena stavbycs
dc.subjectnabídková cena stavbycs
dc.subjectvnitropodnikové účetnictvícs
dc.subjectitem budgeten
dc.subjectimpact on the cost of constructionen
dc.subjectactual cost of constructionen
dc.subjectbid price of constructionen
dc.subjectinternal accountingen
dc.titleAnalýza vlivů ovlivňující rozdíl mezi předpokládanými a skutečnými náklady stavebního dílacs
dc.title.alternativeAnalysis of the effects influencing the difference between projected and actual costs of construction worksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-02cs
dcterms.modified2012-02-17-17:28:42cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55510en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:39:44en
sync.item.modts2019.05.18 02:22:14en
dc.contributor.refereeVýskala, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record