Show simple item record

Packing materials suitable for using in food industry

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorMarták, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:48:17Z
dc.date.available2011-06-23cs
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationMARTÁK, R. Obalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.cs
dc.identifier.other384cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10513
dc.description.abstractObalový materiál je prostředek, kterého se využívá jako ochrany potravin před vnějšími fyzikálními, chemickými a mikrobiologickými vlivy a tedy pro prodloužení údržnosti potravin. Tato bakalářská práce se zabývá vlastnostmi nejčastěji používaných obalových materiálů a zmiňuje vhodnost jejich použití pro jednotlivé typy potraviny. Cílem je zpracovat literární rešerši obalových materiálů, které jsou pro přímý styk s potravinou vhodné, popsat jejich základní vlastnosti, způsoby zpracování a následné možnosti použití. Práce se také zabývá legislativou platnou pro obalové materiály a uvádí principy funkčnosti obalových materiálů budoucnosti.cs
dc.description.abstractPackaging material is an agent which is used for food protection against outer physical, chemical and microbiological influences and consequently for extension of food durability. This bachelor thesis deals with the properties of the most often used packaging materials and notices their suitability for each types of food. The objective is to make the literature overview of packaging materials, which are suitable for direct contact with food, to describe their basic characteristics, fabrication techniques and resulting possibility of use. Thesis also deals with the legislation valid for packaging materials and features principles of functionality for incoming packaging materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/letcs
dc.subjectobalcs
dc.subjectkontaminacecs
dc.subjectpotravinycs
dc.subjectpackagingen
dc.subjectcontaminationen
dc.subjectfoodsen
dc.titleObalové materiály vhodné pro použití v potravinářském průmyslucs
dc.title.alternativePacking materials suitable for using in food industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-23cs
dcterms.modified2008-06-30-10:45:02cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid384en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:00:04en
sync.item.modts2020.03.31 01:47:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBurianová, Hanacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc.Ing.Jan Světlík, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Student seznámil členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Student akceptoval všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděl v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Omelková: Jak je v současnosti řešena problematika recyklovaných plastových obalů? doc. Márová: Jaký je momentálně největší problém biodegradovatelných potravinářských obalů? prof. Šimko, doc. Márová: poznámka ke kvalitě literárních odkazů a ke způsobu jejich citacecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record