Show simple item record

Preparation and Financing of Public Building Order in Relation to Development of Municipalities

dc.contributor.advisorHroníková, Martacs
dc.contributor.authorKrátký, Ondřejcs
dc.date.accessioned2015-07-12T14:40:25Z
dc.date.available2013-02-01cs
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationKRÁTKÝ, O. Příprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.cs
dc.identifier.other55585cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10519
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Příprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcí“ je provedení finanční analýzy a finančního plánu Dobrovolného svazku obcí pro vodovody a kanalizací Šlapanicko. První (teoretická) část je zaměřena na popsání problematiky svazku obcí a dále pak finančního plánování a finanční analýzy. Praktická část se zbývá finanční analýzou a finančním plánem Dobrovolného svazku obcí pro vodovody a kanalizací Šlapanicko s cílem přípravy na nadcházející investiční akci.cs
dc.description.abstractThe goal of the submitted thesis „Praparation and financing public construction contract regarding developement of bundle of villages“ is to accomplish financial analysis and financial plan of Volunteer bundle of villages for water pipelines and sewerage systems Šlapanicko. First (theoretical) part is focused on describing theoretical basics of bundle of villages, financial planning and financial analysis. Practical part deals with financial analysis and financial planning of Volunteer bundle of villages for water pipelines and sewerage systems Šlapanicko with an objective of preparation for forthcomin investment project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectsvazek obcícs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectbundle of villagesen
dc.subjectfinancial planen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.titlePříprava a financování veřejné stavební zakázky ve vazbě na rozvoj svazku obcícs
dc.title.alternativePreparation and Financing of Public Building Order in Relation to Development of Municipalitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-02-01cs
dcterms.extent1.44 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2012-02-17-17:29:03cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid55585en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 15:41:11en
sync.item.modts2020.03.31 12:23:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeStanková, Markétacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record