Show simple item record

Mathematical modelling of WWW network traffic

dc.contributor.advisorMolnár, Karolcs
dc.contributor.authorPapšík, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:58:14Z
dc.date.available2018-10-21T21:58:14Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationPAPŠÍK, L. Matematické modelování síťového provozu služby WWW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52201cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10554
dc.description.abstractCílem bakalářské práce bylo prakticky využít získané teoretické znalosti ze semestrální práce. Náplní práce bylo analyzovat dlouhodobý provoz z důrazem na získání potřebných parametrů pro vybrané modely. Pro analýzu sítě bylo použito dvou programu, které získaly potřebné parametry. Jak zachycená data upravit, aby bylo možné je použít v programech, je popsáno v práci. V práci se zaměřuji na dva vybrané modely, na model Stochastický a Markovsky-modulovaný Poissonovský. Každý z těchto modelů potřebuje jiné parametry. Ty byly získané ze zachyceného provozu. Dále byl modelovaný provoz porovnán s reálným. Bylo zjištěno, že ani jeden z modelů není schopen dostatečně přesně modelovat chování sítě, pokud přijde shluk paketů. Pokud však provoz vykazoval lineární charakter, modely byly schopné tento provoz modelovat.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to practically use theoretical knowledge of the semestral work. The scope of work was to analyze long term operation of an emphasis on obtaining the necessary parameters for selected models. Network analyzer was used for two programs that have received the required parameters. How do I edit the captured data that can be used in programs described in the work. In this work I focus on two models, the Stochastic model and Markov-modulated Poisson’s. Each of these models requires different parameters. These were obtained from the captured traffic. Furthermore, the modeled traffic compared with the real. It was found that none of the models is not sufficiently capable of accurately modeling the behavior of the network, if it comes to cluster of packets. However, if traffic shown linear character models were able to model this traffic.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHurstcs
dc.subjectpredikcecs
dc.subjectintenzitacs
dc.subjectsobě-podobnostcs
dc.subjectHursten
dc.subjectpredictionen
dc.subjectintensityen
dc.subjectself-similaryen
dc.titleMatematické modelování síťového provozu služby WWWcs
dc.title.alternativeMathematical modelling of WWW network trafficen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-13cs
dcterms.modified2012-06-18-12:27:51cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid52201en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:00:33en
sync.item.modts2021.11.10 12:53:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRůčka, Lukášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hošek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Růčka (člen)cs
but.defenceVysvětlete důvody, proč jste v práci použil jednotku Mebibajt místo jednotky Megabajt. Vysvětlete, co znamená pojem „provoz lineárního charakteru“. V práci jste použil obrat „střední až mírný provoz“ – dokážete kvantifikovat vámi použitý pojem?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record