Show simple item record

Detectors of image objects and their implementation

dc.contributor.advisorKyselý, Františekcs
dc.contributor.authorGregor, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:18:43Z
dc.date.available2019-05-17T14:18:43Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationGREGOR, M. Detektory objektů v obraze a jejich realizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other14056cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10565
dc.description.abstractZpracování obrazu získává každým dnem větší význam u různorodých aplikačních oblastí. Jednou z dnešních vizí, která by měla využívat obrazových operací, je výroba tzv. autonomního vozidla, které by mělo zvládat samostatně provoz na silničních komunikacích. Často je také zapotřebí rychlého zpracování obrazu např. v hodnocení lékařských nebo satelitních dat. Věda zabývající se zpracováním digitálního obrazu se nazývá počítačové vidění. Tato věda se snaží technickými prostředky napodobit lidský zrak. Člověk získává pomocí očí zdroj informací o okolním světě. Při vyhodnocení získaných informací je třeba zapojit nabyté znalosti a zkušenosti z okolního světa. Stejnými způsoby se snaží řešit zpracování obrazu také počítačové vidění. Tato práce popisuje postupy, které se používají pro detekci 2D objektů v obraze. Postup zpracování a rozpoznávání obrazu se provádí v několika krocích. Nejprve se obraz uloží v digitální podobě do počítače a dále následuje předzpracování obrazu, segmentace obrazu na objekty, popis získaných objektů a v posledním bodě jejich klasifikace. Touto problematikou a některými dalšími operacemi se zabývá také tato práce. Hlavním úkolem bakalářské práce je zhodnocení základních detektorů objektů a v praktické části pak realizace aplikace v prostředí programu Matlab, která v obraze detekuje objekty a umožňuje testování navrženého detektoru.cs
dc.description.abstractImage processing puts more construction on various application areas these days. One of these days vision, which would use picture operations, is producing an autonomic car. It would manager traffic operations on its own. There is often quickly need to image processing for example in evolutions doctors´ or sattelites´ dates. The computer vision is science about digital image processing. This science tries simulate human eye by technical instrument. The man will get information source about surrounding world throught his eyes. It´s necessary connect up gain knowledge and experiences from surrounding world to evolution informations. In the same ways computer´s vision tries to solve the image processing too. This work described processes, which are used to detection 2D objects in the picture. The process of image recognition is engaged in several steps. First, the digital picture is put into the computer and than the picture preprocessing picture partitioning into objects and describe obtain objects follws. At least their classificattion follows. This work is engaged in these problems. The main task of this bachelor effort is evalution primary detector objects. In practically part there is implementation of application in Matlab program. This implementation detects objects in the picture. And makes it possible to test of designed detektor.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectObjects detectioncs
dc.subjectedges detectioncs
dc.subjectsegmentationcs
dc.subjectimage processingcs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectDetekce objektůen
dc.subjectdetekce hranen
dc.subjectsegmentaceen
dc.subjectzpracování obrazuen
dc.subjectMatlab.en
dc.titleDetektory objektů v obraze a jejich realizacecs
dc.title.alternativeDetectors of image objects and their implementationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-18cs
dcterms.modified2008-06-22-11:45:01cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid14056en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:58:06en
sync.item.modts2021.11.12 11:21:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKohoutek, Michalcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Jeniš (člen) Ing. Martin Minarčík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceBylo by možné zkvalitnit výsledky detektorů použitím některých technik pro uzavírání objektů? Jakých? Charakterzujte šum pepř a sůl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record