Show simple item record

EMC of switched-mode power supplies

dc.contributor.advisorKolka, Zdeněkcs
dc.contributor.authorOlivík, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:47:56Z
dc.date.available2018-10-21T20:47:56Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationOLIVÍK, L. Elektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.cs
dc.identifier.other52350cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10764
dc.description.abstractCílem práce je navrhnout jednočinný blokující měnič dle zadaných parametrů splňující požadavky norem pro elektromagnetickou kompatibilitu. Práce detailně popisuje návrh zdroje a jsou v ní shrnuty zásady pro návrh plošného spoje. Při návrhu zdroje byly uplatněny poznatky z řady srovnávacích měření vlivu konstrukce spínaného zdroje a volby použitých součástek na rušivé vyzařování do sítě. Významná část práce je věnována způsobům měření rušení do sítě (Conducted EMI) a oddělení soufázové a protifázové složky rušení. Je popsáno snadno realizovatelné měření rušení v časové oblasti. V závěru bylo provedeno ověřovací měření navrženého zdroje.cs
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to design flyback converter with given parameters complying with standards for electromagnetic compatibility. This thesis describes detailed design of the flyback converter. It summarizes the recommendations for PCB design. Knowledge from number of comparative measurements of the impact of component selection on conducted emission signature was applied during the flyback converter design. Big part of the thesis is aimed on conducted emission measurement and separation of common mode and differential mode emissions. The simple and fast Time domain measurement of conducted emission is described. Final measurement of designed converter was performed at the end of the thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpínaný zdrojcs
dc.subjectjednočinný blokující měničcs
dc.subjectEMCcs
dc.subjectSwitching-mode power supplyen
dc.subjectSMPSen
dc.subjectflyback converteren
dc.subjectEMCen
dc.titleElektromagnetická kompatibilita spínaných napájecích zdrojůcs
dc.title.alternativeEMC of switched-mode power suppliesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-05cs
dcterms.modified2012-06-07-17:49:54cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid52350en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:23:27en
sync.item.modts2020.03.30 13:26:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeDřínovský, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Zdeněk Kolka (místopředseda) doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D. (člen) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) Ing. Jan Šimša, CSc. (člen) Ing. Ivo Hertl, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record