Zobrazit minimální záznam

Magnetic fields for biomedical experiments

dc.contributor.advisorPatočka, Miroslavcs
dc.contributor.authorOtýpka, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-29T11:24:25Z
dc.date.available2018-10-29T11:24:25Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationOTÝPKA, J. Magnetická pole pro biomedicínské experimenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other27847cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10800
dc.description.abstractV práci se zabývám řešením magnetických polí pro využití v oboru biomedicíny. Toto řešení zahrnuje volbu správného geometrického uspořádání cívky pro generování magnetického pole s homogenním rozložením magnetické indukce v co největším možném prostoru. V práci jsou srovnány tři typy cívek tj. solenoid, toroid a Helmholtzovou cívkou. U Helmholtzovy cívky a solenoidu je pak provedený rozbor magnetické indukce ve vnitřním prostoru cívek. Další část je věnována elektrické rezonanci v LC obvodu. Ta je potom využitá pro vznik pulsního magnetického pole v Helmholtzově cívce. Jsou zde shrnuty teoretické a praktické poznatky pro návrh a konstrukci rezonančního měniče. Konec je pak věnován měření obvodových veličin a ověření teoretických poznatků.cs
dc.description.abstractIn this work deals with magnetic fields for use in biomedicine. This solution involves the choice of the correct geometric arrangement of coils for generating magnetic field with a homogeneous distribution of magnetic induction of the widest possible area. The paper compares thre traditional types of coils, solenoid, toroid and Helmholtz coil. For Helmholtz and solenoid coil and is then carried out an analysis of the magnetic flux density in the inner space. Next part is devoted to electrical resonance in the LC circuit. This is then utilized for the development of pulsed magnetic field in the Helmholtz coil. It summarizes the theoretical and practical knowledge to design and construction of resonant converters. The end is devoted to the measurement of circuit parameters and verification of theoretical knowledge.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSolenoidcs
dc.subjecttoroidcs
dc.subjectHelmholtzová cívkacs
dc.subjectnapětícs
dc.subjectproudcs
dc.subjectelektrický odporcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectsiločáracs
dc.subjectrozptylcs
dc.subjecttranzistorcs
dc.subjectdiodacs
dc.subjectrelécs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectcívkacs
dc.subjectmagnetická indukcecs
dc.subjectvinutícs
dc.subjectmetoda konečných prvků pro magnetizmuscs
dc.subjectnulová diodacs
dc.subjectsátcs
dc.subjectbránacs
dc.subjectzdrojcs
dc.subjectrezonancecs
dc.subjectfrekvencecs
dc.subjectSolenoiden
dc.subjecttoroiden
dc.subjectHelmholtzová cívkaen
dc.subjectnapětíen
dc.subjectprouden
dc.subjectelektrický odporen
dc.subjectztrátyen
dc.subjectsiločáraen
dc.subjectrozptylen
dc.subjecttranzistoren
dc.subjectdiodaen
dc.subjectreléen
dc.subjecttransformátoren
dc.subjectcívkaen
dc.subjectmagnetická indukceen
dc.subjectvinutíen
dc.subjectmetoda konečných prvků pro magnetizmusen
dc.subjectnulová diodaen
dc.subjectsáten
dc.subjectbránaen
dc.subjectzdrojen
dc.subjectrezonanceen
dc.subjectfrekvenceen
dc.titleMagnetická pole pro biomedicínské experimentycs
dc.title.alternativeMagnetic fields for biomedical experimentsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-10cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:43cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid27847en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.11.02 04:34:47en
sync.item.modts2018.10.22 10:18:27en
dc.contributor.refereeCipín, Radoslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam