Show simple item record

Application of Technique of Oriented Foils in TEM

dc.contributor.advisorPetrenec, Martincs
dc.contributor.authorBuček, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:32Z
dc.date.available2018-10-21T20:28:32Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationBUČEK, P. Využití techniky orientovaných fólií v TEM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other21885cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10905
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývala využitím metody orientovaných fólií v transmisní elektronové mikroskopii. S použitím této metody byly identifikovány dislokační struktury v obou fázích, pro dvě amplitudy plastické deformace ap, cyklicky zatěžované polykrystalické austeniticko-feritické korozivzdorné oceli SAF 2507. Byly také určeny osy zatěžování jednotlivých zrn a hodnoty Schmidových faktorů aktivních skluzových systémů. V austenitické fázi byla určena planární struktura pro obě ap. Ve feritických zrnech se dislokační uspořádání lišila pro dvě pozorované amplitudy ap. U nižší ap=1x10-4 se nacházely volné šroubové dislokace a nakupení hranových dislokací zatímco u vyšší ap=2x10-3 bylo dislokační struktura tvořena směsí žil a stěn. Pozorované dislokační struktury byly diskutovány s cyklickou plastickou odezvou duplexní oceli.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis is focused on the application of the technique of oriented foils in transmission electron microscopy. Dislocation structures were identified by this technique in both phases of polycrystalline austenitic-ferritic stainless steel SAF 2507 formed during low cycle fatigue at two plastic strain amplitudes ap. In individual grains the stress axis and the Schmid factors of active slip systems were determined. In austenitic grains, the planar structures were determined at both ap. In ferritic grains, the dislocation arrangement was different for the two observed ap. Individual screw dislocations and pile-up´s of edge dislocations were found at low ap = 1x10-4. Mixture of vein and wall dislocation structures were formed at high ap = 2x10-3. Observed dislocation structures were discussed in relation with the cyclic plastic response of the duplex stainless steel.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdislokační strukturycs
dc.subjectduplexní korozivzdorná ocelcs
dc.subjectTEMcs
dc.subjectnízkocyklová únavacs
dc.subjectdislocation structuresen
dc.subjectduplex stainless steelen
dc.subjectTEMen
dc.subjectlow-cycle fatigueen
dc.titleVyužití techniky orientovaných fólií v TEMcs
dc.title.alternativeApplication of Technique of Oriented Foils in TEMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-15cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:26cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21885en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:48:31en
sync.item.modts2020.03.31 13:46:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKruml, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) doc. Ing. Eva Münsterová, CSc. (člen) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Ing. Karel Hrbáček, DrSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record