Show simple item record

Marketing Research of Customer Satisfaction of the Topschool

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorGelnar, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:19:36Z
dc.date.available2018-10-21T16:19:36Z
dc.date.created2012cs
dc.identifier.citationGELNAR, J. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníka jazykové školy Topschool [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.cs
dc.identifier.other49449cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10951
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá výzkumem spokojenosti zákazníka pro jazykovou školu TOP School. V úvodní části jsou vymezeny cíle práce. Dále jsou zpracována teoretická východiska a popsány metody, které budou použity při analýze spokojenosti. V navazující praktické části je vyhotovena analýza současného stavu, součástí je rovněž marketingový výzkum, který je proveden na základě dotazníkového šetření. Na základě získaných informací jsou formulovány návrhy a opatření, která povedou k vyšší spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractMaster thesis is focused on research of customers satisfaction of language school called TOP School. The first part defines objectives of the work. Further more there are processed theoretical basis and also there are described methods, which will be used in analysis of satisfaction of customers. In following part there is a description of current state of the company and also marketing research, which is based on questionnaires. On the base of obtained information there are created proposals, which will lead to higher customers satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectspokojenost zákazníkacs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectměření spokojenostics
dc.subjectdotazník.cs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing researchen
dc.subjectcustomer satisfactionen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfaction measurementen
dc.subjectquestionnaire.en
dc.titleMarketingový výzkum spokojenosti zákazníka jazykové školy Topschoolcs
dc.title.alternativeMarketing Research of Customer Satisfaction of the Topschoolen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2012-06-11cs
dcterms.modified2012-06-15-08:18:03cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid49449en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:05:03en
sync.item.modts2020.03.31 13:03:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMgr.Veronika Kočurovács
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record