Show simple item record

Modelling of advanced 802.11e technology features in OPNET Modeler environment

dc.contributor.advisorMolnár, Karolsk
dc.contributor.authorŠeliga, Michalsk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:06Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:06Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationŠELIGA, M. Modelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modeler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21865cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/10959
dc.description.abstractPráce obsahuje stručný přehled struktury bezdrátových lokálních sítí technologie 802.11a/b/g, popis jejich fyzického rozhraní a popis základních možností řazení přístupu ke sdílenému médiu pomocí metod PCF (Point Coordination Function) a DCF (Distributed Coordination Function). Mojí hlavní úlohou bylo podrobně ověřit vlastnosti nového standardu 802.11e, který byl navržený pro efektivní podporu služeb pracujících v reálnem čase. U tohoto standardu zabezpečuje podporu QoS (Quality of Service) rozšířené metody EDCA (Ehanced Distributed Channel Access) a HCF (Hybrid Coordination Function), které slouží pro řízení přístupu ve sdíleném bezdrátovém prostředí. Následující kapitola je věnovaná ověření teoretických vědomostí pomocí simulačního prostředí OPNET Modeler. Podrobněji jsem prostudoval jeho model sítě WLAN (Wireless Local Area Network), vlivy řazení datového přenosu do jednotlivých kategorií a nastavení jednotlivých parametrů přístupových metod. Následně jsem vytvořil vlastní model sítě WLAN podle standardu 802.11e ze čtyřmi aplikacemi, z kterých dvě pracují v reálnem čase. Model je dělený do více nezávislých scenárií, ze kterých každý se věnuje jiné problematice bezdrátových sítí, jako například podpoře QoS a její závislosti na počtu klientů, mobilitě bezdrátových klientů a porovnání technologií 802.11a/b/g a 802.11e.sk
dc.description.abstractThis master thesis includes a short review of the structure of WLAN (Wireless Local Area Network) technologies 802.11a/b/g, the description of their physical interface and the description of the basic medium access control mechanisms implementing the PCF (Point Coordination Function) and DCF (Distributed Coordination Function) methods. I mainly focused on the detailed evaluation the new 802.11e standard which was designed to efficiently support real-time services in wireless environment. To provide QoS (Quality of Service) support, this standard specifies the EDCA (Ehanced Distributed Channel Access) and HCF (Hybrid Coordination Function) medium access control methods for the shared wireless environment. The next chapter of my work is devoted to the verification of the theoretical results in OPNET Modeler simulation environment. I studied in details the WLAN model available in OPNET Modeler, the effect of data-flow classification into separate categories and the configuration of several access method parameters. Next, I created my own WLAN model according to the 802.11e standard. This model contains four applications two of them with real-time requirements. The model is divided into several scenarios, each focusing on different aspects of wireless network technologies like QoS support and it´s dependency on the number of clients, mobility of wireless terminals and comparison of the 802.11a/b/g and the 802.11e technology.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkvalita služebsk
dc.subject802.11esk
dc.subjectEDCAsk
dc.subjectHCFsk
dc.subjectAIFSsk
dc.subjectCWminsk
dc.subjectCWmaxsk
dc.subjectmobilita stanicsk
dc.subjectOpnet Modelersk
dc.subjectQuality of Serviceen
dc.subject802.11een
dc.subjectEDCAen
dc.subjectHCFen
dc.subjectAIFSen
dc.subjectCWminen
dc.subjectCWmaxen
dc.subjectmobility of clientsen
dc.subjectOpnet Modeleren
dc.titleModelování pokročilých funkcí technologie 802.11e v prostředí OPENT Modelersk
dc.title.alternativeModelling of advanced 802.11e technology features in OPNET Modeler environmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:02cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21865en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:41:58en
sync.item.modts2020.03.31 18:54:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeReichert, Pavelsk
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivo Lattenberg, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Lares, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Sysel, Ph.D. (člen) Ing. Václav Pfeifer, Ph.D. (člen) Ing. Michal Skořepa, Ph.D. (člen)cs
but.defenceJak vysvětlíte větší zpoždění při přístupu k médiu u technologie 802.11e oproti technologii 802.11b?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record