Show simple item record

Interaction between Mobile Working Machines and Rolled Surfaces

dc.contributor.advisorŠkopán, Miroslavcs
dc.contributor.authorPokorný, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:58:30Z
dc.date.available2019-04-03T22:58:30Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPOKORNÝ, J. Interakce mobilních pracovních strojů a pojížděného podloží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other34286cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/1102
dc.description.abstractTato práce se zabývá vzájemnou interakcí jedoucího mobilního pracovního stroje s pojížděným podložím se zaměřením na chování stroje a jeho konstrukčních celků při jízdě po povrchu, přičemž v práci jsou zahrnuty i pracovní stroje, které současně s jízdou mění stav povrchu, které mění podmínky nejen pro jízdu, ale i práci stroje. Interakce pracovního stroje a pojížděného povrchu je v této práci kategorizována a na základě těchto kategorií je navržen postup a metody k řešení jednotlivých úloh. V této práci jsou uvedeny tři případové studie. Vzhledem ke značnému využití simulačních programů je v práci uvedena také použitá metodika při vytváření simulačních modelů. V práci uvedené tři případové studie zahrnují komplexní řešení hydraulického pohonu budiče vibrací vibračního válce, dále příklad jedoucího malého přívěsu s pracovním zařízením se zaměřením na sledování zatěžovacích účinků na rám podvozku. Třetím příkladem je řešení rámu podvozku zemědělského vozu. Tato případová studie je nejrozsáhlejší kapitolou práce díky zahrnutí průzkumu trhu na počátku vývoje i verifikace nasimulovaných dat pomocí měření na reálném prototypu na konci vývoje rámu podvozku.cs
dc.description.abstractThis dissertation thesis is concerning with an interaction between mobile working machines and rolled surfaces. Machines and their constructions parts behavior were observed. There are some machines that can change state of surface. And due to these change of surface the machine is in different conditions for drive and also for works. The interaction of working machines and rolled surfaces was categorized in this work and for each category here is a methodic work flow for solution of various cases. Three examples are described in this work. Some simulating programs were used for all cases and therefore there is a methodic work flow for creating and simulating of models. Three described examples include a complex solution of hydraulic drive for vibration exciter of vibration roller, small cleaner of canalizations with aim on load case to frame of this cart. The third example describes solution of undercarriage frames of agricultural semi-trailers. This example is the most extensive chapter from this work due to including of marketing research at the beginning of development and also verification of simulated results with results from real prototype tests at the end of development of these undercarriage frames.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsimulace jízdycs
dc.subjectMulti Body Systemcs
dc.subjectbudič vibracícs
dc.subjecthydraulický okruhcs
dc.subjectinterakcecs
dc.subjectzemědělský návěscs
dc.subjectdrive simulationen
dc.subjectMulti Body Systemen
dc.subjectvibration exciteren
dc.subjecthydraulic circuiten
dc.subjectinteractionen
dc.subjectagricultural semi-traileren
dc.titleInterakce mobilních pracovních strojů a pojížděného podložícs
dc.title.alternativeInteraction between Mobile Working Machines and Rolled Surfacesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-11-25cs
dcterms.modified2010-12-08-10:45:08cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid34286en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:47:10en
sync.item.modts2020.03.31 19:19:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrabovský, Leopoldcs
dc.contributor.refereeČervinka, Jancs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Červinka, CSc. (člen) doc. Ing. Leopold Hrabovský, Ph.D. (člen) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (člen) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen)cs
but.defencePřínosem je původní přístup k řešení rozborů interakcí jedoucího pracovního stroje po povrchu dle vybraných hledisek. Dál je to ucelené propojení systému modelování silových účinků, analýza MKP a verifikace prototypu. Z další přínos lze považovat tvorbu vlastního postupu modelování a simulací složitě provázaných soustav pomocí mechanických, hydraulických a elektrických vazeb.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStroje a zařízenícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record