Show simple item record

Server clustering techniques

dc.contributor.advisorPelka, Tomášcs
dc.contributor.authorČech, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:40:26Z
dc.date.available2018-10-21T20:40:26Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationČECH, M. Řešení pro clusterování serverů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other21847cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/11032
dc.description.abstractV práci je uveden rozbor Open Source Software (dále jen OSS), který umožňuje využívat a vytvářet počítačové clustery. Je zde prozkoumána problematika clusteringu a sestavování clusterů. Veškeré instalace konfigurace a správa clusteru byly prováděny na operačním systému GNU/Linux. Je zde uveden OSS umožňující sestavit úložný cluster, cluster s rozložením zátěže, cluster s vysokou dostupností a výpočetní cluster. Teoreticky byly rozebrány různé druhy benchmarků, pomocí kterých je pak měřen výkon a ten je možné dále srovnávat, např. se seznamem TOP500 nejvýkonnějších clusterů dostupným online. Praktická část práce se zabývá porovnáním výkonu výpočetních clusterů. S několika desítek výpočetních uzlů byl sestaven cluster na který byl nainstalován balík OpenMPI, který umožňuje paralelizaci výpočtů. Následně byly provedeny testy s programem High Performance Linpack, který pomocí výpočtů lineárních rovnic stanoví výkon celku. Testoval se také vliv paralelizace na algoritmus PEA. Pro praktické využití clusteru byl testován program John The Ripper na luštění přihlašovacích hesel. V práci je uvedeno množství grafů objasňujících funkci a hlavně znázorňující dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThe work is given an analysis of Open Source Software (further referred as OSS), which allows use and create computer clusters. It explored the issue of clustering and construction of clusters. All installations, configuration and cluster management have been done on the operating system GNU / Linux. Presented OSS makes possible to compile a storage cluster, cluster with load distribution, cluster with high availability and computing cluster. Different types of benchmarks was theoretically analyzed, and practically used for measuring cluster’s performance. Results were compared with others, eg. the TOP500 list of the best clusters available online. Practical part of the work deals with comparing performance computing clusters. With several tens of computational nodes has been established cluster, where was installed package OpenMPI, which allows parallelization of calculations. Subsequently, tests were performed with the High Performance Linpack, which by calculation of linear equations provides total performance. Influence of the parallelization to algorithm PEA was also tested. To present practical usability, cluster has been tested by program John the Ripper, which serves to cracking users passwords. The work shall include the quantity of graphs clarifying the function and mainly showing the achieved results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýpočetní clustercs
dc.subjectBenchmarkcs
dc.subjectGNU / Linuxcs
dc.subjectHigh performance computing – HPCcs
dc.subjectHigh Performance Linpack – HPLcs
dc.subjectJohn The Ripper – JTRcs
dc.subjectComputing clusteren
dc.subjectBenchmarken
dc.subjectGNU / Linuxen
dc.subjectHigh performance computing – HPCen
dc.subjectHigh Performance Linpack – HPLen
dc.subjectJohn The Ripper – JTRen
dc.titleŘešení pro clusterování serverůcs
dc.title.alternativeServer clustering techniquesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-10cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:27cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid21847en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:33:12en
sync.item.modts2019.05.18 02:39:07en
dc.contributor.refereePolívka, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record